Skip to main content

Galakapsel

voorbeeld galakapsel en visagie
Vorige week was de diploma-uitreiking en het afsluitende galafeest voor vele geslaagde eindexamenkandidaten. Voor mij was het een feest om het haar en visagie te mogen doen van deze geslaagde eindexamenkandidaat. Iris, en alle andere geslaagden, van harte gefeliciteerd! Angelie